Chi phí chữa hôi nách

  • ĐIỀU TRỊ HÔI NÁCH CÓ ĐẮT KHÔNG?
    ĐIỀU TRỊ HÔI NÁCH CÓ ĐẮT KHÔNG?
    Mặc dù rất lo lắng vì bị hôi nách nhưng vì tiếc tiền nên có nhiều người đã tìm cách chữa trị rẻ tiền nhất có thể. Thấy quảng cáo ở đâu chữa hôi nách giá rẻ, ngay lập tức đăng ký rồi đến lúc không thấy có hiệu quả lại tặc lưỡi tự an ủi “tiền nào của nấy” không thể mong hơn được. Có những người lại áp dụng mẹo dân gian nhằm chống lại kẻ thù, nhưng cuối cùng cũng thất vọng vì mất thời gian mà hiệu quả không có.