Bệnh giang mai

  • NHẬN BIẾT BỆNH GIANG MAI THÔNG QUA TRIỆU CHỨNG
    NHẬN BIẾT BỆNH GIANG MAI THÔNG QUA TRIỆU CHỨNG
    Bệnh giang mai là căn bệnh gây nhiều khó khăn cho người bệnh cũng như bác sĩ trong việc phát hiện chúng. Nguyên nhân là do các dấu hiệu bệnh không cố định, khi ẩn, khi hiện khiến người bệnh nghĩ rằng mình chỉ bị bệnh thông thường. Xoắn khuẩn giang mai cũng vô cùng “khôn lanh” vì di chuyển hết từ chỗ này qua chỗ khác, lại còn có thể tự tạo nơi trú ẩn an toàn.
  • CHỮA GIANG MAI BẰNG CÁCH NÀO TỐT?
    CHỮA GIANG MAI BẰNG CÁCH NÀO TỐT?
    Bệnh giang mai có thể điều trị khỏi nếu bệnh ở giai đoạn 1, 2, nếu đã sang đến giai đoạn 3, gần như không thể chữa trị bởi khi này xoắn khuẩn đã có tổ kén riêng mọc khắc các vị trí trong cơ thể. Thuốc kháng sinh không thể đưa vào tới các tổ chức này.